Ελληνικά English

  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 2 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 3 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 4
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
Πρόγραμμα Σπουδών » Computer

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (computer room) τα παιδιά μέσω ειδικών multimedia προγραμμάτων μαθαίνουν τους βασικούς τρόπους χειρισμού Η/Υ και ασκούνται στην ήδη διδαχθείσα ύλη.

Εξοικειώνονται με την χρήση του υπολογιστή που τους βοηθά να οργανώνουν, να ταξινομούν και να μαθαίνουν ευκολότερα και γρηγορότερα την ύλη που πρέπει να αφομοιώσουν.

Banner Κάτω 1 [320xX] Banner Κάτω 2 [320xX] Banner Κάτω 3 [320xX]