Ελληνικά English

  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 2 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 3 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 4
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
Πρόγραμμα Σπουδών » Αγγλικά » Pre-Junior

Για παιδιά Α' Δημοτικού.
Τα παιδιά αυτά, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ανάλογο με τις ανάγκες τους, μέσα από το παιχνίδι και τον προφορικό λόγο κάνουν τα πρώτα τους βήματα στα Αγγλικά. Έτσι θα είναι έτοιμα στη Β΄ Δημοτικού να ενταχθούν στα κανονικά τμήματα.

Banner Κάτω 1 [320xX] Banner Κάτω 2 [320xX] Banner Κάτω 3 [320xX]