Οι μαθητές σε 5 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ολοκληρώνουν μία τάξη, χωρίς να χάσουν τις διακοπές του καλοκαιριού.