ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΛΙΑΝΟΥ ΤΖΙΦΑ

Πεποίθησή μας είναι ότι η συλλογική μάθηση της ξένης γλώσσας στο σχολείο είναι πιο αποτελεσματική από την αφυδατωμένη ατομική μάθηση, γιατί δεν αφήνει να χαθεί το ενδιαφέρον των μαθητών στη διάρκεια της πολύχρονης αυτής διαδικασίας.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

Ένας νέος κόσμος επικοινωνίας

Ξεκινώντας το 1988 το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΛΙΑΝΟΥ ΤΖΙΦΑ είχε και έχει ώς στόχο να διδάξει σωστά ξένες γλώσσες. Με το επιστημονικό προσωπικό μας, με τις πιο εξελιγμένες διδακτικές μεθόδους και την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και με τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις μας εξασφαλίζουμε στους μαθητές μας:

  • Σύστημα
  • Ταχύτητα
  • Αποτελεσματικότητα
  • Υψηλά ποσοστά επιτυχίας
  • Νέο και άνετο περιβάλλον

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μια ομάδα έμπειρου διδακτικού προσωπικού Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, με πολύχρονη εμπειρία εργάζεται για τη διδασκαλία της Αγγλική, Γαλλικής, Γερμανικής & Ισπανικής γλώσσας αλλά και…

  • το συντονισμό προγραμμάτων σπουδών
  • την αναδιαμόρφωση των διδακτικών μεθόδων
  • την δημιουργία βάσης δεδομένων σχολιασμού, ανάλυσης και εμπλουτισμού της διδακτέας ύλης
  • την επιλογή & καταγραφή της απαραίτητης βιβλιογραφίας & του οπτικοακουστικού υλικού.